Služby STABLE

Inštalácie operačných systémov

 • inštalácia a konfigurácia operačných systémov
 • inštalácia a konfigurácia aplikácií 
 • následné preverenie funkčnosti zariadení , pravidelné kontroly systémov a ich logových súborov
 • vzdialená podpora serverových operačných systémov  i pracovných staníc
 • komplexná starostlivosť o informačné technológie vrátane návrhu, optimalizácie a implementácie podľa potrieb zákazníka
 • on-line dohľad nad serverovými operačnými systémami  a preventívna údržba u zákazníka, alebo v servisnom stredisku 
 • podpora systémov bez nutnosti zásahu v mieste zákazníka, proaktívna reakcia na kritické situácie

Podpora a helpdesk

 • telefonická podpora a konzultácie pri riešení systémových a softwarových problémov 
 • dodávka aktualizovaných verzií operačného systému v rámci verzie zakúpenej zákazníkom 
 • dodávka opravných SW modulov (fixy, service packy) 
 • pomoc pri obnove operačného systému a aplikačného programového vybavenia zo záloh zákazníka
 • riešenie aktuálneho problému pracovníka objednávateľa (systémovo-administračné problémy, bezpečnostné, komunikačné, prevádzkové, a iné) okamžite telefonickou podporou, alebo v stanovenom čase
 • nepretržitá podpora 24 hodín denne vrátane dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, s garantovanou dobou opravy 

Predaj hardwaru a softwaru