Outsourcing Áno

Outsourcing je moderný spôsob správy informačných systémov a technológií a umožňuje efektívne využívanie finančných prostriedkov na implementáciu a starostlivosť o IT. Určený je najmä pre spoločnosti, pre ktoré informačné technológie nie sú hlavnou obchodnou činnosťou a IT využívajú iba ako nástroj pre dosahovanie strategických cieľov. Využitie outsourcingu umožní spoločnosti sústrediť sa na hlavný predmet svojej činnosti a odstráni problém vyhľadávania kvalifikovaných odborníkov presunutím starostlivosti o prevádzku IT na špecializovanú outsourcingovú firmu. Takéto riešenie zároveň poskytuje flexibilitu služieb IT podľa potrieb zákazníka.