Cenník a Servisné balíky

SERVISNÝ BALÍK Base

 • Údržba informačného systému spoločnosti
 • Aktualizácia programov, inštalácia kritických aktualizácií a vírusových definícií
 • Sledovanie exspirácie časovo obmedzených programov
 • Poradenstvo po telefóne
 • Dodávanie spotrebného materiálu a kancelárskej techniky podľa dohody
 • Zabezpečenie webhostingu, tovaru a služieb od tretích strán
 • Servisné zásahy pomocou vzdialenej správy podľa dohody
 • Výjazd dvakrát mesačne v cene paušálu

 • Výška paušálu bude zodpovedať charakteru nevyhnutných služieb vzhľadom na individuálne potreby jednotlivých firiem

SERVISNÝ BALÍK Standard

 • Údržba informačného systému spoločnosti
 • Každodenná starostlivosť a kontrola informačného systému
 • Aktualizácia programov, inštalácia kritických aktualizácií a vírusových definícií
 • Sledovanie exspirácie časovo obmedzených programov
 • Poradenstvo po telefóne
 • Dodávanie spotrebného materiálu a kancelárskej techniky podľa dohody
 • Zabezpečenie webhostingu, tovaru a služieb od tretích strán
 • Servisné zásahy pomocou vzdialenej správy
 • Výjazd jedenkrát týždenne v cene paušálu
 • Garantovaný maximálny čas servisného zásahu: 3 h. vzdialene, 5 h. na mieste

 • Výška paušálu bude zodpovedať charakteru nevyhnutných služieb vzhľadom na individuálne potreby jednotlivých firiem

SERVISNÝ BALÍK Professional

 • Údržba informačného systému spoločnosti
 • Každodenná starostlivosť a kontrola informačného systému
 • Aktualizácia programov, inštalácia kritických aktualizácií a vírusových definícií
 • Sledovanie exspirácie časovo obmedzených programov
 • Poradenstvo po telefóne
 • Dodávanie spotrebného materiálu a kancelárskej techniky podľa dohody
 • Zabezpečenie webhostingu, tovaru a služieb od tretích strán
 • Servisné zásahy pomocou vzdialenej správy
 • Servisné výjazdy podľa potreby
 • Garantovaný maximálny čas servisného zásahu: 1 h. vzdialene, 3 h. na mieste

 • Výška paušálu bude zodpovedať charakteru nevyhnutných služieb vzhľadom na individuálne potreby jednotlivých firiem

Cenník ostatných služieb

 • Inštalácia Microsoft Windows 2000 Server a Microsoft Windows Server 2003,Microsoft Windows 95/98/ME/2k/XP/Vista
 • Cena inštalácie dohodou
Servisná hodina 30 Eur